Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

bezkonserwantow
20:30
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamyou myou
20:29
3394 b6c8 500
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger viawiksz wiksz
bezkonserwantow
19:53
bezkonserwantow
19:20
6850 a88e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakurkawerka kurkawerka
bezkonserwantow
18:53
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viarudzinska rudzinska
bezkonserwantow
18:44
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viajustmine justmine

October 23 2018

bezkonserwantow
19:33
1133 00db
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
bezkonserwantow
19:32
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaelusive elusive
bezkonserwantow
19:29
5971 caf3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasentymentalna sentymentalna
bezkonserwantow
19:27
7000 2c07 500
show some respect Valentina
bezkonserwantow
19:23
Reposted fromregcord regcord viasztukamatorka sztukamatorka
bezkonserwantow
19:22
19:21
0033 d4ad 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacouples couples
bezkonserwantow
19:20
9990 f236
Reposted frompeper peper viacouples couples
bezkonserwantow
19:15
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszlugtime szlugtime
19:13
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viaszlugtime szlugtime
bezkonserwantow
19:08

October 20 2018

bezkonserwantow
20:17
bezkonserwantow
18:03
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viabanka banka
bezkonserwantow
17:59
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl