Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

bezkonserwantow
23:57
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
23:57
4658 6655 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viamyu myu
bezkonserwantow
23:54
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viabutterfly-effect butterfly-effect
bezkonserwantow
23:53

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viamaou666 maou666
bezkonserwantow
23:51
Nie rozwalaj innym życia tylko dlatego, że sam siebie nie akceptujesz.

November 02 2017

bezkonserwantow
16:47
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
bezkonserwantow
16:46
9347 eb09 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaplateau plateau
bezkonserwantow
16:45
16:42
4835 1cc8 500

skowronki:

edit

Reposted fromdivi divi viajamaicanbeat jamaicanbeat
bezkonserwantow
16:40
8787 6b87 500
Reposted fromczwartekpiatek czwartekpiatek viaasylopath asylopath
bezkonserwantow
16:39
bezkonserwantow
16:28
3956 05b8
Reposted fromgplyr gplyr
bezkonserwantow
16:27

October 22 2017

bezkonserwantow
21:40
4009 ba0a
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasztukamatorka sztukamatorka
bezkonserwantow
21:38
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viadeparter departer
21:31
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore via21gramow 21gramow
bezkonserwantow
21:29
2602 9e97 500
Reposted fromvaka vaka vianiedoopisania niedoopisania
bezkonserwantow
21:29
4565 2aca
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianiedoopisania niedoopisania

September 08 2017

bezkonserwantow
12:45
9543 2f0c
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viaoll oll
bezkonserwantow
12:44
Reposted fromdocanonymous docanonymous viaZircon Zircon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl