Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

bezkonserwantow
00:11
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.

March 15 2018

bezkonserwantow
23:45
9417 9a57
Reposted fromOFFka OFFka
bezkonserwantow
23:43
1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaohhh ohhh
bezkonserwantow
23:42

bad-ass-baby: Baby goat thinks he’s a bunny.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSenyia Senyia
bezkonserwantow
23:37
9920 248d
Reposted fromgreengables greengables viagreywolf greywolf
bezkonserwantow
23:36
2131 4685 500
Reposted fromFero Fero viairmelin irmelin
23:30

glumshoe:

glumshoe:

What I say: “I’m touch-starved.”

What you think I mean: “I need a hug.”

What I truly mean: “I need someone to platonically lie across me with their full weight, crushing my body and providing deep pressure until my errant soul is reabsorbed into my flesh. Also, a hug would be nice.”

I’ve had to explain this to people who think it’s weird, but when I add, “You know… like cats…” they seem to understand.

23:25
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaKerisha Kerisha
bezkonserwantow
23:24
0032 fb7e

March 14 2018

bezkonserwantow
00:59
1327 4b91
bezkonserwantow
00:50
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
bezkonserwantow
00:34
6129 0230
Reposted fromMadristas Madristas viamaciekp maciekp

March 13 2018

12:15
bezkonserwantow
12:11
4738 666b 500
Reposted fromPoranny Poranny viaorelh orelh
bezkonserwantow
12:02
bezkonserwantow
12:01
4873 e55f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaabsolem absolem
bezkonserwantow
00:14
4785 f0d8
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viapkz451 pkz451
bezkonserwantow
00:11
9288 1628 500
we have a question
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaSa7xCC Sa7xCC
bezkonserwantow
00:07

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
bezkonserwantow
00:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl