Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

bezkonserwantow
20:27

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
bezkonserwantow
19:26
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman vialittlewhitelies littlewhitelies
bezkonserwantow
18:23
4892 d29f 500
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viaOhSnap OhSnap
17:56
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaelinela elinela

October 29 2018

bezkonserwantow
18:11
 
bezkonserwantow
18:10
4411 dbe4
ale mam ciary!

October 27 2018

bezkonserwantow
22:38
bezkonserwantow
22:30
4298 b0af 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca

October 26 2018

bezkonserwantow
20:34
Reposted fromFlau Flau viainnocencja innocencja
bezkonserwantow
20:30
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamyou myou
20:29
3394 b6c8 500
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger viawiksz wiksz
bezkonserwantow
19:53
bezkonserwantow
19:20
6850 a88e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakurkawerka kurkawerka
bezkonserwantow
18:53
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viarudzinska rudzinska
bezkonserwantow
18:44
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viajustmine justmine

October 23 2018

bezkonserwantow
19:33
1133 00db
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
bezkonserwantow
19:32
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaelusive elusive
bezkonserwantow
19:29
5971 caf3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasentymentalna sentymentalna
bezkonserwantow
19:27
7000 2c07 500
show some respect Valentina
bezkonserwantow
19:23
Reposted fromregcord regcord viasztukamatorka sztukamatorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl