Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

bezkonserwantow
18:50
I feel that you shouldn't get involved in an intimate relationship
Until you are emotionally mature enough to handle it totally
Able to cope with your feelings and your sexuality
Without guilt, inhibition or phoniness
But with love, tenderness and honesty
— lovage
bezkonserwantow
18:32
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoniapuchacz moniapuchacz
bezkonserwantow
18:21
Reposted fromvolldost volldost viaKryptonite Kryptonite
bezkonserwantow
18:19
Reposted frommefir mefir viaPoranny Poranny
bezkonserwantow
18:16
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
bezkonserwantow
18:16
8306 e724
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
bezkonserwantow
18:15
3661 4350 500

July 09 2018

20:27
9068 17f9 500

1337tattoos:

ademtattoo

bezkonserwantow
19:38
7291 8e27 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakashkash kashkash
bezkonserwantow
18:39
2760 57d8
Reposted fromzungud zungud viacolorfulvillain colorfulvillain
bezkonserwantow
18:38
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viadunkellicht dunkellicht
bezkonserwantow
18:37
7607 0ff5
Reposted fromktosiowa ktosiowa viacrispybones crispybones
bezkonserwantow
18:36

June 21 2018

bezkonserwantow
19:06

June 11 2018

bezkonserwantow
20:33
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
Reposted fromMissMurder MissMurder vianiezwyykla niezwyykla
bezkonserwantow
17:15
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 

June 10 2018

bezkonserwantow
17:59
6479 55b6
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadunkellicht dunkellicht
bezkonserwantow
17:08
bezkonserwantow
17:06

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka

June 09 2018

bezkonserwantow
23:29
3922 74e7
Reposted fromincentive incentive viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl