Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

bezkonserwantow
13:11
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viawarkocz warkocz
bezkonserwantow
13:01
bezkonserwantow
12:50
9335 48a4
12:48
3056 6962 500
bezkonserwantow
12:43
Reposted fromFlau Flau viaMagoryan Magoryan
bezkonserwantow
12:22
5014 d08f
cutze3
Reposted fromvolldost volldost viaconvoitise convoitise
11:21
My nie jesteśmy uzależnieni od telefonów
My jesteśmy uzależnieni od ludzi z którymi piszemy
Którzy są daleko od nas
— My (via max-yolo)
Reposted fromdivi divi viathedayaftertomorrow thedayaftertomorrow

December 04 2017

bezkonserwantow
20:59
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
20:34
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
bezkonserwantow
20:23
Gdybyś wiedziała jak bardzo Cię kocham, umarłabyś z odpowiedzialności.
Reposted fromneedtochange needtochange viaiamanartist iamanartist
bezkonserwantow
20:23
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamanartist iamanartist
bezkonserwantow
20:22
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viaiamanartist iamanartist
bezkonserwantow
20:21
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera

December 03 2017

bezkonserwantow
23:50
5124 64bb
Reposted fromdailylife dailylife viaumie-ranko umie-ranko
bezkonserwantow
23:48
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaaleander aleander
bezkonserwantow
23:32
3816 4f7b
bezkonserwantow
23:26

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

23:08
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…..
— Piotr Tokarz (via racjonalizm)
bezkonserwantow
23:07
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
bezkonserwantow
23:03
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl