Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

bezkonserwantow
12:45
9543 2f0c
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viaoll oll
bezkonserwantow
12:44
Reposted fromdocanonymous docanonymous viaZircon Zircon

May 22 2017

bezkonserwantow
18:04
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viamadadream madadream
bezkonserwantow
16:35
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
bezkonserwantow
16:33

May 21 2017

bezkonserwantow
21:16
bezkonserwantow
21:14
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagoszko goszko
21:13
4163 2ede 500

smudgedup:

opening up

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaNemours Nemours
bezkonserwantow
21:05
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko

May 09 2017

21:07
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

21:04
5176 13a3 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viakaat kaat
20:56
3089 d33d 500
bezkonserwantow
20:54
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
bezkonserwantow
20:51
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viaimpressionante impressionante
bezkonserwantow
20:50
1499 451b
bezkonserwantow
20:48
9360 24c6
Reposted fromhysterie hysterie viaMissMurder MissMurder

April 26 2017

13:39
13:30
7538 74b2 500
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaaniuszka aniuszka
13:29
7541 1139
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaaniuszka aniuszka
bezkonserwantow
12:55
4955 37db 500
Reposted fromfungi fungi viapassingbird passingbird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl